Stay inspired.

בואו להכיר אותנו מקרוב- יעל יפת

אמן כחברת פרויקטים מאפשרת לי להתנסות במגוון גדול מאוד של תהליכים וללמוד הרבה מחברי הצוות שלי. לכל פרויקט יש את האתגרים שלו ואני מנסה ללמוד ולקחת איתי משהו הלאה מכל אחד מהפרויקטים.

איך בונים אסטרטגיה דיגיטלית נכונה לשנת 2022

השנתיים האחרונות מתאפיינות בקצב שינויים מהיר במיוחד. המגמות הגלובליות שנוצרו בעקבות משבר הקורונה משפיעות ומעצבות מחדש את האקוסיסטם של חברות וארגונים, וכולנו נדרשים לגמישות מחשבתית ויכולת לבצע שינויים מהירים.


    Let’s have a coffee and talk dgtl

    Message-closem-cropped
    Contact Us
    Let’s talk dgtl