Stay inspired.

בואו להכיר אותנו מקרוב- יעל יפת

אמן כחברת פרויקטים מאפשרת לי להתנסות במגוון גדול מאוד של תהליכים וללמוד הרבה מחברי הצוות שלי. לכל פרויקט יש את האתגרים שלו ואני מנסה ללמוד ולקחת איתי משהו הלאה מכל אחד מהפרויקטים.


    Let’s have a coffee and talk dgtl

    Message-closem-cropped
    Contact Us
    Let’s talk dgtl