Stay inspired.

בואו להכיר אותנו מקרוב- סיגי גבריאלוב

בדרך כלל מופתעים ממני. אני שקטה. אנשים לא מצפים ליותר מדי, אני לא יודעת מאיפה זה בא אבל אני קולטת מהר וזה בא בבום.
אמן נתנו לי את ההזדמנות. קבלת הפנים החמה של האנשים בסטודיו עשו את הנחיתה להרבה יותר רכה ותומכת.


    Let’s have a coffee and talk dgtl

    Message-closem-cropped
    Contact Us
    Let’s talk dgtl